0983 0983 15     0982 009 606

TOUR 2 ĐẢO HÒN KHÔ – KỲ CO - EO GIÓ (Mã Tour QN/01)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp (Tham quan 5 điểm: Kỳ Co, Hòn Khô, Eo Gió, Tịnh Xá Ngọc Hòa, Đồi Cát)

780.000 ₫ 850.000 ₫
Chi tiết

TOUR KỲ CO - EO GIÓ - ĐỒI CÁT ( Tour QN/02)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp (Tham quan 4 điểm: Kỳ Co, Eo Gió, Tịnh Xá Ngọc Hòa, Đồi Cát Phương Mai)

650.000 ₫ 720.000 ₫
Chi tiết

KỲ CO - EO GIÓ - TRUNG LƯƠNG - ĐỒI CÁT (Tour QN/03)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp (Tham quan 5 điểm: Kỳ Co, Eo Gió, Chùa Linh Phong, Trung Lương, Đồi Cát)

740.000 ₫ 790.000 ₫
Chi tiết

KDL HẦM HÔ - BẢO TÀNG QUANG TRUNG ( Tour QN/04)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp 

 

 

650.000 ₫ 750.000 ₫
Chi tiết

HÒN KHÔ - EO GIÓ - ĐỒI CÁT (Mã Tour QN/05)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp (Tham quan 4 điểm: Hòn Khô, Eo Gió Tịnh Xá Ngọc Hòa, Đồi Cát)

500.000 ₫ 590.000 ₫
Chi tiết

TOUR SĂN BẮN CÁ DEGI (Tour QN/06)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15. 

📸 TẶNG CHỤP HÌNH VÀ QUAY VIDEO DƯỚI NƯỚC CHO KHÁCH BẰNG GOPRO HERO

800.000 ₫ 900.000 ₫
Chi tiết

QUY NHƠN - PHÚ YÊN (Tour QN/07)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp

650.000 ₫ 720.000 ₫
Chi tiết

QUY NHƠN - PHÚ YÊN - VŨNG RÔ ( Tour QN/08)

Liên hệ đặt tour: Mr Anh - 0983.0983.15

Tặng chụp hình máy ảnh chuyên nghiệp

740.000 ₫ 800.000 ₫
Chi tiết
-->