0983 0983 15     0982 009 606

TOUR QUY NHƠN PHÚ YÊN 4 NGÀY 3 ĐÊM - BTQT (MÃ QNDN05)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Khách sạn 3 sao - KS FLC Sea Tower 

3.550.000 ₫ 3.950.000 ₫
Chi tiết

TOUR QUY NHƠN PHÚ YÊN 3 NGÀY 2 ĐÊM QN03

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Khách sạn 3 sao - KS FLC Sea Tower 

2.750.000 ₫ 3.250.000 ₫
Chi tiết

TOUR QUY NHƠN PHÚ YÊN 4 NGÀY 3 ĐÊM (MÃ QNDN04)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Khách sạn 3 sao - KS FLC Sea Tower 

3.350.000 ₫ 3.950.000 ₫
Chi tiết

TOUR QUY NHƠN 4 NGÀY 3 ĐÊM CÙ LAO XANH (MÃ QNCLX01)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Khách sạn 3 sao - KS FLC Sea Tower 

3.350.000 ₫ 3.950.000 ₫
Chi tiết

TOUR QUY NHƠN PHÚ YÊN 4 NGÀY 3 ĐÊM CÙ LAO XANH

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Khởi hành : Hàng ngày

Khách sạn 3 sao - KS FLC Sea Tower 

3.350.000 ₫ 4.050.000 ₫
Chi tiết

TOUR QUY NHƠN 3 NGÀY 2 ĐÊM CÙ LAO XANH

Thời gian : 3ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày

Khách sạn 3 sao - KS FLC Sea Tower 

2.500.000 ₫ 2.950.000 ₫
Chi tiết
Chat Zalo

Hotline: 0983.0983.15
Chat Zalo
Gọi Đặt Tour